Miljøprojekt, 204, 1992

Miljø- og arbejdsmiljøvurdering af materialer

19-11-1992Rapporten omfatter udviklingen af en metode til miljø-, arbejdsmiljø- og energivurdering af materialer i deres livscyklus. Miljø- og arbejdsmiljøvurderingen giver en identifikation af farlige stoffer og beskriver specifikt problemerne for det eksterne og det interne miljø. Energivurderingen tager udgangspunkt i forskellene mellem det totale energiforbrug i produkternes livscyklus. Metoden hjælper produktudvikleren til at tage hensyn til miljø og arbejdsimljø ved valget af materialer.Læs publikation