Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1992

Landbrugsreformen og miljøet

17-11-1992EFs nye landbrugsreform vil medføre gennemgribende ændringer i landbrugspolitikken, og der vil ske store omvæltninger i landbrugssektoren. Landbrugsreformen skal begrænse produktionen, og miljøet ønskes tilgodeset gennem reformens ledsageforanstaltninger. Hvordan vil EFs landbrugsreform påvirke det danske miljø ? Vil miljøbelastningen fra landbruget blive nedbragt ? Er reformen et skridt på vejen, eller vil miljøforbedringer kun optræde som sidegevinster ? Rapporten søger at belyse disse spørgsmål.Læs publikation