Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 40, 1992

Hydraulisk regulering af afskæring af spildevand

09-11-1992Der foretages en vurdering af mulighederne for at beskytte mindre renseanlæg mod hydraulisk overbelastning. Der er lagt vægt på at finde praktiske løsninger for landsbyer og mindre bysamfund for forholdsvis beskedne investeringer. Der er derfor fokuseret på at regulere den regnvandsbetingede spildevandstilførsel til renseanlægget ved hjælp af vandbremser, drosselledninger osv. Endvidere er der foretaget vurdering af, hvilken effekt disse reguleringsindgreb har på belastningen af vandområderne.Læs publikation