Havforskning fra Miljøstyrelsen, 17, 1992

Fosforomsætning i sedimentet i Århus Bugt

09-11-1992Godt halvdelen af den fosfor, som blev tilført sedimentet i Århus Bugt i 1990-1991 blev frigivet som opløst fosfat. Frigivelsen fandt hovedsagelig sted, når iltkoncentrationen i bundvandet var lavest. Såvel feltstudier som laboratorieforsøg viste, at fosforomsætningen var stærkt koblet til jernomsætningen. Et kuriosum var, at resuspenderet sediment i perioder blev frigivet fra havbunden p. g. a. nydannelsen af jernhydroxider.Læs publikation