Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 43, 1992

Bestemmelse af befæstet areal

19-11-1992Bestemmelsen af et oplands befæstede areal er ved udledning fra regnvandsbetingede udløb en væsentlig kilde til usikkerhed i de hydrauliske beregninger. Projektet afgrænser nøjagtighedskravet til befæstet areal, opstiller retningslinier for metoder til bestemmelse af dette areal samt estimerer nøjagtigheden af metoderne.Læs publikation