Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 42, 1992

Beregning af badevandskvalitet

19-11-1992Projektet omfatter udvikling af et PC-baseret system til beregning af forurening af badevand som følge af spildevandsbelastning fra renseanlæg og fællessystemers overløb. Der gives en kort beskrivelse af det udviklede beregningssystem, samtidig med at systemet anvendes på et simpelt afløbs- og recipientsystem.Læs publikation