Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1992

Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand

18-03-1992Vejledningen beskriver sundhedsmæssig vurdering ved forurening af drikkevand med kemiske stoffer, og hvorledes denne kan føre til fastsættelse af grænseværdier som kan danne grundlag for beslutninger vedrørende eventuelle afværgeforanstaltninger.Læs publikation