Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 28, 1992

Slam og halmaske til gødning

24-03-1992Projektet opstiller et koncept til fremstilling af granuleret gødning ud fra spildevandsslam og halmaske. Afsætning af gødningsproduktet samt anlægs- og driftsudgifter for gødningsproduktionen er belyst. Gødningsvirkningen af produktet er undersøgt i dyrkningsforsøg, hvis resultater sammenholdes med litteraturens.Læs publikation