Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/1992

Prioritering af affaldsdepoter

24-03-1992Vejledningen beskriver de prioriteringer, som myndighederne skal lægge til grund for beslutningen om rækkefølgen af oprydninger på affaldsdepoter. Oprydningerne skal tilgodese 2 hovedhensyn: 1) Hensynet til grundvandsressourcen, 2) Hensynet til affaldsdepoter, hvor arealet anvendes til miljøfølsomme formål (boliger og institutioner prioriteres højest). Endvidere kan der tages hensyn til beskyttelse af recipienter.Læs publikation