Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 27, 1992

Optimering af kontaktfiltrering

18-03-1992Projektet omhandler optimering af system til kontaktfiltrering til fosforfjernelse m. m. Der er taget udgangspunkt i et litteraturstudium og en række forsøg udført i fuldskala på renseanlæggene Nr. Aaby og Søholt. Forsøgene vedrører valg af filtermateriale og kemikalie samt styring af kemikaliedoseringen.Læs publikation