Miljøprojekt, 188, 1992

Økotoksikologisk vurdering af industrispildevand

18-03-1992Udenlandske og danske undersøgelser af industrispildevand gennemgås. Metoder til spildevandskarakterisering og miljøvurdering til grundlag for udlederkrav beskrives. Der gennemgås en række økotoksikologiske testmetoder, og der er forslag til strategi for miljømæssig vurdering og kontrol af industriudledninger. Principper for miljøvurderinger af kemiske stoffer og komplekse blandinger gennemgås, og der introduceres et trinopdelt undersøgelsesprogram, hvor der fra hvert trin kan foretages miljøvurdering.Læs publikation