Miljøprojekt, 186, 1992

Kommunale affaldsplaner

13-03-1992Projektets formål er at følge udviklingen på affalds- og genanvendelsesområdet ved at gennemgå 1. generation af de kommunale affaldsplaner m. h. t. omfanget af eksisterende og planlagte indsamlings- og genanvendelsesordninger, organisering i samarbejder og fælleskommunale affaldsselskaber og den planlagte genanvendelse. Desuden sammenholdes affaldsplanerne med de amtskommunale retningslinjer og med de statslige målsætninger.Læs publikation