Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1992

Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde

24-03-1992

Vejledningen giver i tilknytning til Miljøstyrelsens "Generel branchevejledning for forurenede grunde" anvisninger for undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede tjære/asfaltgrunde. Anlæg og processer, som ofte er anvendt, er beskrevet. Undersøgelsesteknik, risikovurdering og afværgeteknik er beskrevet. Hidtidige erfaringer fra oprydninger på tjære/asfaltgrunde er opsummeret.

Læs publikation