Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 29, 1992

Biologiske sandfiltre

24-03-1992Projektet giver en oversigt over samtlige biologiske sandfiltre i Danmark og viderebringer funktions- og driftserfaringer fra disse anlæg. Typiske renseeffekter og afløbskvaliteter er angivet.Læs publikation