Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 1, 1992

Pesticiders indflydelse på gulspurvens levevilkår

22-05-1992

Projektet belyser en typisk agerlandsfugls levevilkår i relation til pesticidanvendelsen. Gulspurvens ynglesucces og vinterforekomst er undersøgt på økologiske og konventionelle landbrug. Antallet af unger pr. kuld er størst på de økologiske brug. Desuden er bestandstætheden højere her - især i vintermånederne, hvor mængden af føde kan være afgørende for fuglenes overlevelse. Pesticidernes reduktion af fødeudbuddet på de konventionelle brug formodes at være hovedårsagen til de fundne forskelle.

Læs publikation