Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1992

Miljøstraffesager 6

14-05-1992Hæftet indledes med en redegørelse om den nye miljøbeskyttelseslov og om ulovlig markafbrænding af halm. Som forgængerne indeholder hæftet en oversigt over miljøstraffesager fra det forløbne år, og desuden er der et index, som dækker alle 6 hæfter. Der er også en bødestatistik for 1990 og til sidst en oversigt over straffesager efter loven om kemiske stoffer og produkter og efter havmiljøloven.Læs publikation