NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A23, 1992

Landbrugets udvikling og betydningen for kvælstofhusholdningen

25-05-1992Med forventning om faldende priser på landbrugsprodukter og fortsat stigende produktivitet er landbrugets struktur og kvælstofhusholdning fremskrevet til år 2004 ved hjælp af modelberegninger. Der bliver færre men større og mere effektive bedrifter, et mindre landbrugsareal, færre køer og flere svin. Behovet for kvælstofgødning ændres kun lidt, mens kvælstofudvaskningen falder, specielt hvis udnyttelsen af husdyrgødningen forbedres. Yderligere regulering af kvælstofudvaskningen er analyseret.Læs publikation