Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 33, 1992

Fornyelse af afløbssystemer

25-05-1992Projektet gennemgår det forventede behov for fornyelse af de kommunale afløbssystemer samt økonomien forbundet hermed. Projektet bygger bl. a. på en spørgeskemaundersøgelse til alle danske kommuner. Beregninger viser økonomien for at bringe dagens afløbssystem op på en tilstrækkelig og nødvendig funktion baseret på nuværende mål og krav.Læs publikation