Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 31, 1992

Fældningskemikalier af jernindustriens affaldsprodukter

04-05-1992Litteraturundersøgelsen viser, at det er muligt at fælde fosfat i biologiske renseanlæg ved hjælp af affaldsbejdse fra jernindustrien. Praktiske forsøg med dosering af brugt jernsulfatbejdse bekræfter dette, idet resultaterne herfra ikke indikerer nogen rensningsmæssige ulemper ved anvendelse af affaldskemikalierne. Ulemperne ved anvendelse af kasserede bejdser er af organisatorisk og proceduremæssig karakter.Læs publikation