Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 32, 1992

Afskæring af infiltrationsvand fra utætte kloakledninger

04-05-1992I et boligområde i Fjerritslev er anlagt 250 m forsøgsdræn til belysning af muligheden for at reducere indsivningen af grundvand i utætte kloakledninger ved etablering af grundvandssænkende dræn. Der kan opnås en væsentlig reduktion af indsivningen i kloakledninger ved at anlægge et grundvandssænkende dræn. Fordelene herved er vurderet. Risikoen for udsivning af spildevand til grundvandsmagasiner er undersøgt, og bygningssætninger forårsaget af grundvandssænkningen er vurderet.Læs publikation