Miljøprojekt, 193, 1992

Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding 2

04-06-1992Rapporten er anden og sidste del af et udrednings- og og forskningsprojekt, der skal belyse de miljømæssige konsekvenser ved deponering af restprodukter fra sur røggasrensning ved affaldsforbrænding. I rapporten gennemgås resultaterne af udførte, eksperimentelle undersøgelser af udvaskning, toksicitet samt udvaskning ved forskellige former for stabilisering. På baggrund af de opnåede resultater vurderes en række opstillede deponeringsscenarier.Læs publikation