Miljøprojekt, 191, 1992

Renere teknologi i jern- og metalstøberier

01-07-1992Rapporten indeholder en beskrivelse af støberiprocesserne med hovedvægten lagt på smeltning, form- og kærnefremstilling, sværtning af forme og kærner samt rensning af støbegods. Der er en oversigt over, hvilke initiativer med hensyn til nye produktionsprocesser der er taget i vore nabolande Sverige, England og Tyskland samt i Østrig. Muligheder for at indføre kendt, renere teknologi i danske støberier er angivet, og endelig er der stillet forslag til udvikling af ny, renere teknologi.Læs publikation