Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 36, 1992

Lokal afledning af regnvand

22-07-1992

Rapporten beskriver et litteraturstudie og konsekvensberegninger for 2 fælleskloakerede områder til belysning af effekten af lokal afledning af regnvand anvendt i større skala. Lokal afledning af regnvand dækker over nogle af de metoder, der kan anvendes for at nedsætte eller udjævne belastningen på afløbssystemer under regn.

Læs publikation