Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 34, 1992

Kalkbehandling af slam

01-07-1992Rapporten beskriver anvendelsen af brændt kalk (CaO) til stabilisering og desinfektion af afvandet slam. Der er både udført laboratorieforsøg og undersøgelse af eksisterende kalkbehandlingsanlæg. Kalkbehandlingen bevirker temperatur-, pH- og tørstofstigning. Temperaturstigningen (<55°>12 i 3 måneder giver et hygiejnisk sikkert slamprodukt, som kan anvendes på landbrugsjord uden hygiejnisk begrundede restriktioner.Læs publikation