Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 35, 1992

Bundfældningsegenskaber for aktiv slam

22-07-1992Rapporten beskriver metoder til ensartet karakterisering af slams bundfældningsegenskaber og til mikroskopisk karakterisering. Med udgangspunkt i metoderne er der givet forslag til rutinemæssig karakterisering af aktiv slam på renseanlæg. Rapporten omhandler oversigtsmæssigt årsager og kontrolmuligheder i forbindelse med slamflugt.Læs publikation