Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 37, 1992

Afledning af olieholdigt processpildevand

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 29, 2003

03-07-1992Rapporten belyser krav i Danmark og det øvrige Europa til afledning af olieholdigt spildevand, hidtidig praksis for anvendelse og opbygning af olieudskillere, konsekvenser af olietilledning til biologiske renseanlæg, samt analyse- og kontrolmetoder. Endvidere belyses dimensionering og afprøvning af udskillere, effektivitet af gravimetriske udskillertyper ved belastninger, klarlæggelse af faktorer med betydning for udskillelse samt skøn over økonomiske konsekvenser af forskellige renseniveauer.Læs publikation