Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Bundfældningsegenskaber for aktiv slam

  Publiceret 22-07-1992

  Rapporten beskriver metoder til ensartet karakterisering af slams bundfældningsegenskaber og til mikroskopisk karakterisering

 • Lokal afledning af regnvand

  Publiceret 22-07-1992

  Rapporten beskriver et litteraturstudie og konsekvensberegninger for 2 fælleskloakerede områder til belysning af effekten af lokal afledning af regnva

 • Afledning af olieholdigt processpildevand

  Publiceret 03-07-1992

  Rapporten belyser krav i Danmark og det øvrige Europa til afledning af olieholdigt spildevand, hidtidig praksis for anvendelse og opbygning af olieuds

 • Renere teknologi i jern- og metalstøberier

  Publiceret 01-07-1992

  Rapporten indeholder en beskrivelse af støberiprocesserne med hovedvægten lagt på smeltning, form- og kærnefremstilling, sværtning af forme og kærner

 • Kalkbehandling af slam

  Publiceret 01-07-1992

  Rapporten beskriver anvendelsen af brændt kalk (CaO) til stabilisering og desinfektion af afvandet slam

 • Gør trafikken miljøvenlig

  Publiceret 01-07-1992

  Gode byer bliver bedre byer gennem en målrettet kommunal indsats for at mindske trafikkens miljøgener

 • Kildesortering i Kolding kommune

  Publiceret 01-07-1992

  Rapporten indeholder en beskrivelse af affaldssystemet for private husstande i Kolding kommune

Søg i arkivet