Miljøprojekt, 205, 1992

Zooplankton i søer - metoder og artsliste

08-01-1992Undersøgelser af zooplankton i søer indeholder fra indsamling til endelig rapportering mange muligheder for forskellige arbejdsmetoder. En vis standard i de enkelte faser af undersøgelserne er en nødvendig forudsætning for brugbare resultater. Rapporten giver anvisninger for indsamling af vandprøver, bearbejdning af prøverne med tælling og opmåling og viser måder, hvormed resultaterne kan rapporteres. Som bilag findes en artsliste med entydige koder til brug for edb-lagring.Læs publikation