Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 49/1992

Vinterdrift af renseanlæg med kvælstoffjernelse

01-01-1992Indsamling og bearbejdning af temperatur- og driftsdata; Udvikling af identifikationsmetoder; Løbende undersøgelser på renseanlæg med henblik på identifikation af vinterdriftsproblemer; BILAG; Temperaturforhold i danske renseanlæg; Temperature effects on biological nitrogen removal : nitrification under Danish climatic conditions; Activated sludge nitrification in temperate climate; Kapacitetsbestemmelse for nitrificerende anlæg - en ny mulighed for at sikre vinterdrift ?; Oversigt over studenterprojekter med relation til projektetLæs publikation