Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/1992

Undersøgelse og forbedring af badevandet ved Rødvig Strand

01-01-1992

Opstilling af afløbsmodel for Rødvig opland; SAMBA-beregninger til badevandsmodellen; Udledning fra Rødvig Renseanlæg og fra diffuse kilder; Hydrografisk beskrivelse af recipienten; Henfald af E.coli; Målt badevandskvalitet 1981-1988; Kalibrering af modellen ud fra målt E.coli-statistik; Forslag til forbedring af badevandskvaliteten

Læs publikation