Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/1992

Undersøgelse og forbedring af badevandet ved Køge Strand, nord

01-01-1992Opstilling af afløbsmodel; Overløbsmængder beregnet ud fra regnserien fra Mosede; Udledning fra renseanlæggene i Køge, Solrød og langs Tryggevælde Å; Hydrografisk beskrivelse af recipienten; Henfald af E.coli; Målt badevandskvalitet; Kalibrering af badevandsmodellen ud fra målt E.coli-statistik; Forslag til forbedring af badevandskvalitetenLæs publikation