Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 53/1992

Udvikling af CFC11-fri polyurethanskum til fjernvarmerør

01-01-1992Regulering af ozonlagsskadelige stoffer; Fremstilling af præisolerede fjernvarmerør; Alternativ opskumningsmetode; Flydeegenskaber; CO2-blæst polyurethanskum; Alternative blæsemidler; CO2/142.B-blæst skums påvirkning på ozonlaget; Isoleringsevne; Trykstyrke ved optimering; Opnåede værdierLæs publikation