Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/1992

Udvaskning af byggeaffald

01-01-1992Videnindsamlig i Tyskland (S4 test), Holland, USA; Videnindsamling i Danmark; Vurdering af undersøgte testmetoder : VKI test, SLT test, S4 test, Test fra TNO/Holland, TCLP test; Valg af testmetode og analysemetoder; Grænseværdier for miljøfarlige stoffer; Valg af byggeaffaldstyper; VALG AF ANALYSEPARAMETRE FOR UDVALGTE TYPER BYGGEAFFALD; Pigmenter i glasur; Pigmenter i glas; Pigmenter i maling; Trykimprægneret træ; Tagpap, skorstenstegl og facadetegl; Stenuld og glasuld; Polyvinylchlorid (PVD); RESULTAT AF UDVASKNINGSFORSØGENE; Tegl, mineraluld, tagpap, malet træ, trykimprægneret træ, glas, porcelæn, plast; Sammenligning mellem grænseværdier og mængden af ekstraherbare stofferLæs publikation