Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/1992

Udenlandske initiativer med hensyn til miljøbelastende stoffer i affald

01-01-1992

REGULERING OG STRATEGIER; Nordisk Ministerråd; EF; OECD; UNDERSØGELSES- OG ANALYSEMETODER; Nordtest; Comite Europeen de Normalisation; UDVIKLINGSPROJEKTER; BILAG; Kontaktpersoner og adresser.

Læs publikation