Skrotning af elektroniske apparater

01-01-1992BESKRIVELSE AF BESØGTE ANLÆG; Inter Recycling, Scweiz; NOKIA-DATA, Tyskland; Philips, MIREC, Holland; Mængden af sammensatte produkter til bortskaffelse i Danmark og deres mulige miljøbelastning; Udviklingstendenser og vidensbehovLæs publikation