Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 48/1992

RUF-systemet

01-01-1992GRUNDLÆGGENDE STRUKTUR; Kørsel på skinnesystemet mellem "stationer"; Kapacitet; Betalings- / billeteringssystem; SCENARIER; KONSEKVENSVURDERINGER AF SCENARIERNE; Skøn for antal brugere; Trafikafvikling; Energiforbrug; Miljø; Brugerservice; Æstetik; ØkonomiLæs publikation