Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 58/1992

Rensning af spildevand fra enkeltejendomme

01-01-1992Valg af filtermedie; Forsøgsopstillinger og drift af pilotanlæg; Levetid af fosforfjernelse og tilbageholdelse af okker; BILAG; Anvendelse af malm; Sigteanalyse af filtersand fra Frederiksberg vandværk; Sigteanalyse af filtergrus til pilotanlæg; OkkerudfældningsmetoderLæs publikation