Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 44/1992

Renere teknologi i sygehusvæsenet

01-01-1992SYGEHUSVÆSENETS ORGANISATION OG FUNKTIONER; Sygehushygiejnen; Steriliseringsfunktinen; Rengøringsfunktionen; Indkøbsfunktionen; Køkkenfunktionen; Vaskerifunktionen; Portørfunktionen; Teknisk afdeling; LITTERATURSTUDIE; Bibliografi; Generelt, love standarder, normer etc; Sygehustypiske emner; Hoteltypiske emner; MATERIALESTRØMME; Forsyning; Kliniske engangsartikler; Engangsartikler i øvrigt; Rengøringsmidler; Linnedvask; Køkkenet; Røntgen; Laboratoriet og blodbank; Affaldshåndtering; BESKRIVELSE AF MATERIALESTRØMMENES MILJØPÅVIRKNING; UDPEGNING AF PROBLEMOMRÅDER; BILAG; Spørgsmål og svarskema; Vandflow; Materialestrømsdiagram for kliniske engangsartikler; Materialestrømsdiagram for andre engangsartikler; Materialestrømsdiagram for rengøringsmidler; Materialestrømsdiagram for vaskeri; NominalgruppemødeLæs publikation