Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1992

Regler og styringsmidler for behandling af bygge- og anlægsaffald i Gladsaxe kommune

01-01-1992

LOVGIVNING; Lovgivning vedr. miljøforhold : miljøbeskyttelsesloven : byggeloven : loven om byfornyelse og boligforbedring; Grundlag og metoder; Renere teknologi; Kategorier af produktansvarsproblemer ved genanvendte bygge- og anlægsmaterialer : genbrugssituationer : genvindingssituationer : videreudnyttelsessituationer : tjenesteydelsesansvar : forsikringsmæssige forhold; PLAN OG MÅLSÆTNING FOR AFFALDSBEHANDLING I GLADSAXE KOMMUNE; AFFALDSMÆNGDER OG AFFALDSSTRØMME; Hidtidige affaldsmængder og prognose; Registrering af affaldsmængder; Affaldsmængder og affaldsstrømme : nybyggeri og renovering : nedrivning; Andre registreringer : vej- og ledningsarbejder : genbrugsstationen : "ved fortet" - registrerede affaldsmængder, etape 1; Potentielle affaldsmængder; Beskrivelse af affaldsbehandling i praksis; STYRINGSMIDLER; Konsulentordninger; Miljøuddannelse; Miljømærkning; Økonomiske styringsmidler; Miljøhensyn; Fællesskabsretlige udbudsregler; Kvalitetssikring; Øvrige muligheder for styringsmidler; Anmeldelsesordninger; Byggevaredeklarationer; Miljørevision; Tilbagetagelsespligt; Strukturering af styringsmidler; Råstofindvinding og forarbejdning af råmaterialer; Fremstilling af byggevarer; Opførelse og renovering af bygninger og anlæg; Drift og vedligehold; Nedrivning og bortskaffelse; Koordinering af styringsmidler; REGULATIV FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD; FREMTIDIG INDSATS I GLADSAXE KOMMUNE; BILAG; Forslag til regulativ for indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald i Gladsaxe Kommune;

Læs publikation