Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/1992

Olieaffald i Danmark - mængder og bortskaffelse

01-01-1992Olieaffald fra smøreolie, energifremstilling, havne; Potentialeberegning og registrerede mængder; Kategorisering af olieaffald; Forureninger i smøreolieaffald; REGULERING AF OLIEBORTSKAFFELSEN; Grænseværdier; Kommunale administrationspraksis; Procedure for fritagelse; A-mærkede virksomheder; Godkendelser og fritagelse; Statistiske problemer; OLIEBORTSKAFFELSE VIA MODTAGESTATIONER OG KOMMUNEKEMI; Olieaffaldsbortskaffelse fra 104 kommuner; Dispensationer; Hvilke olieaffaldstyper bortskaffes ?; Energiafgift og spildolie; OLIEBORTSKAFFELSE VIA ALTERNATIVE KILDER; Olieaffaldsopkøbere og -behandlere; Afbrænding af olieaffald; Opsamling; BILAG; Miljøgodkendte anlæg til behandling af olieaffald; Største olieopkøbere; Fjernvarmeværker der fyrer eller har fyret med spildolie; ProcesanlægLæs publikation