Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 56/1992

Mutationsanalyse i pattedyrceller

01-01-1992

Anvendelse af genteknologi i mutagentests; Stegemutagener; MUTATIONSSPEKTRE; Mutationer;

MODEL TIL ANALYSE AF MUTATIONSSPEKTRE; Valg af modelsystem; CHO AS52gpt cellelinjen; CHO AS52 TEST FOR GENMUTATIONER; Beskrivelse af testen; Indledende toxicitetsstudier; Ekspressionstiden; Kontrolprøver; Reproducerbarhed; Kriterier for accept af testen; Kriterier for evaluering af testen; POLYMERASE KÆDEREAKTION, PCR; PCR amplificering af gpt fra CHO AS52;

DNA-SEKVENTERING; Sekventering af gpt sekvenser;

GRUNDLÆGGENDE UNDERSØGELSER AF CHO AS52CELLELINJEN; Undersøgelse af cellernes vækst; Kloningseffektiviteten; Spontane mutationer; Mycoplasma; Positive kontrolstoffer; Standardforskrifter; RESULTATER AF MUTAGENTESTS I CHOO AS52 CELLELINJEN; FORSØG MED MITOMYCIN C; Forsøg med benz(a)pyren; Forsøg med PhIP;

RESULTATER MED DNA FRA CHO AS52 CELLER; Kloning af mutanter; DNA-isolering; Polymerase kædereaktion, PCR; SEKVENTERING; Indkøring af teknikker; Oprensning af PCR-produkt;

KVANTIFICERING AF PCR-PRODUKT; Valg af primere til sekventering; DNA : primer annealing; Enkeltstrenget PVR-DNA; 32P-endemærkning eller 35S-inkorporering; Resultater af sekventering

Læs publikation