Miljøprojekt, 182, 1992

Model til risikoanalyse af værtsmikroorganismer

27-01-1992Indeslutningskravene for genetisk modificerede organismer afhænger af de risici, organismen frembyder for miljø og sundhed. For at foretage en risikovurdering er det nødvendigt at analysere risikoelementer ved værtsorganismen, vektor/indsat gen og den genetisk modificerede organisme. Modellen er udarbejdet til risikoanalyse af værtsorganismer og er primært beregnet til at analysere, om mikroorganismerne kan karakteriseres som GILSP (Good Industrial Large Scale Practice) - et begreb indført i 1986 af OECD.Læs publikation