Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/1992

Model for udvidet affaldskonsulentordning for erhvervsvirksomheder

01-01-1992Undersøgte kommunale konsulentordninger : Odense, Århus, Kolding, Vejle, København, Klintholm, Nyborg; Kommunale affaldsselskaber i Danmark; Skandinaviske modeller : Sverige (SYSAV), Norge; Private rådgivere/renovatører : Renholdningsselskabet af 1898, A/S Marius Pedersen / Fyens Industrirenovation A/S; Beslægtede konsulentordninger : miljørevision, varmekonsulentordningen, energikonsulentordningen; Virksomhedernes / kommunens forventninger til konsulentordningenLæs publikation