Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1991, 1992

Miljøtilsyn 1990

22-01-1992Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1990. Oversigten bygger på tilsynsberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner og giver en række oplysninger om tilsynsopgavernes omfang, tilsynsmyndighedernes indsats og Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation