Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 30/1992

Miljøbelastende stoffer i affald

01-01-1992VURDERING AF VIDENSGRUNDLAG; Affald; Restprodukter; Miljøvurdering; Undersøgelsesmetoder; Substitution og indsamling; KONKLUSION - NYE EMNEOMRÅDER; Identifikation; Undersøgelsesmetoder; Affaldskortlægning; Substitution og indsamlingLæs publikation