Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 59/1992

Litteraturstudier om pesticiders afdrift, afsætning på kantbiotoper og fjerntransport

01-01-1992

Faktorer, der påvirker afdriftens størrelse; Metoder til bestemmelse af afdriften; Effekter af afdrift på nabokulturer; Effekter af afdrift på naturområder og kantbiotoper; Atmosfærisk fjerntransport; Matematiske modeller til vurdering af afdrift

Læs publikation