Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/1992

Indsamling og bortskaffelse af haloner

01-01-1992ANVENDELSE OG REGULERING AF HALONER; Historik; Haloners virkemåde; Halonbrandslukningsudstyr; Ozonlagsproblematikken; Forbruget af haloner i Danmark; Udviklingstendenser i halonforbruget; Regulering af haloner; KORTLÆGNING AF HALONANLÆG OG AKKUMULEREDE MÆNGDER; PRIORITERING OG AFVIKLING AF HALONANLÆG; Efterspørgslen efter genanvendt halon under alternative afviklingsscenarier; INDSAMLING AF HALONER; Nuværende halonflow; Forudsætninger for et indsamlings- og genanvendelsessystem; Mulige løsningsmodeller; Forslag til indsamlings- og genanvendelsessystem; Organisering og finansiering af halonbank; Mulige styringsmidler; Demontering af halonanlæg; Transport og opbevaring af haloner; BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE; Genanvendelse af haloner; Salg til udlandet; Destruktion; Langtidsopbevaring; OMKOSTNINGER VED AFVIKLING AF HALONFORBRUGETLæs publikation