Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/1992

Indsamling af farligt affald med miljøbil : 2 bd.

01-01-1992Indsamlingsområder; Tiltag; Kørselsplanlægning; Miljøkasse; Miljøbil; Informationsaktivitet; Mængdeopgørelser; Økonomi; Anbefalinger; BILAG; Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald; Bly i støvsugerposer; Miljøfarligt affald : beskrivelse af Kommunekemis 1-uges kursus; Miljøfarligt affald samles ind fra private husstande; Interviewskema anvendt i forbindelse med interview ved miljøbilen; Kommentarer til resultater af interviewundersøgelsen; Arbejdsmiljøet i Århus kommunes miljøbiler : måling af eventuelle luftforureninger; 1 år bag miljørattetLæs publikation