Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 42/1992

Haloner og brandslukning

Forsøg med alternative slukningsmidler og sikringsmuligheder

01-01-1992

Oversigt over slukningsmidler og sikringsmuligheder; Miljøpåvirkninger; FORSØGSFACILITETER; Forsøgsrum og -inventar : vægge, loft, gulv, ventilation, belysning, edb-installation; Anvendt måleudstyr : halogeneret kulbrintekoncentration, kuldioxidkoncentration, iltkoncentration, temperatur, tryk; Sluknings- og alarmanlæg : kulsyreslukker, kuldioxidanlæg, kvælstofanlæg, ABA-anlæg, VESDA-anlæg, FE-anlæg, SOYUZ aerosol, inergen, letskum, vandtåge; Dokumentationsudstyr; FORSØGSRÆKKE; Brandalarmering; Slukningsforsøg; Forsøgsprocedurer; Standardopstilling; Standardbål : polyurethanskum, heptan, elektrisk spole, stearin, petroleum, ledning, sprit.

Læs publikation