Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/1992

Genanvendeligt plastaffald fra erhvervsvirksomheder

01-01-1992Nærings- og nydelsesmidler; Tekstil- og beklædning; Træ og møbler; Papir og grafisk industri; Kemisk industri; Jern- og metalindustri; Bygge og anlæg; Engroshandel og vareformidling; Detailhandel; Restaurant og hotel; Transport og oplagring; Bank og finansiering; Ejendomsadministration, ejendomshandel, forretningsservice; Undervisning og velfærdsinstitutioner; Reparation og service o. l.Læs publikation